آفت دهان

می 12, 2015
شناخت بیشتر آفت دهان

شناخت بیشتر آفت دهان

آفت زائده کوچک و دردناکی است که صرفاً در محیط دهان و دندان به وجود می آید. شخص ممکن است در ناحیه آفت دچار درد و […]
آگوست 9, 2015
خدمات دندانپزشکی

علت هالیتوز ( بوی بد دهان) خود را بدانید.

بسیار مهم است که علت هالیتوز ( بوی بد دهان) خود را بدانید. عموماً این ذهنیت وجود دارد که هالیتوز یا همان بوی بد دهان تنها […]