پوسیدگی دندانپزشکی

فوریه 19, 2015
نکاط ضروری پر کردن دندان

نکات ضروری پرکردن دندان چیست؟

دندان های زمانی دچار پوسیدگی می شوند که باکتری های استرپتوکوک اسید ترشح می کنند و بافت سخت دندان مواد معدنی خود را از دست داده […]