ویروس هرپس

آگوست 4, 2015
خدمات دندانپزشکی

تبخال،کابوس غیر قابل اجتناب

تبخال مهمان ناخوانده غیر قابل پیشگیری است که از عود کردن ویروس هرپس در بدن نشأت می گیرد. تبخال زخمی خوشه ای است که متشکل از […]