لیزر دندانپزشکی ترمیم دندان

فوریه 14, 2015
استفاده از لیزر در خدمات دندانپزشکی

استفاده از لیزر در خدمات دندانپزشکی

درمانی بدون درد و ترس! لیزر نور تقویت شده‌ای است که به شکل پرتوهای هم راستای بسیار باریک با طول موج مشخص تابیده می‌شود. این نور […]