دندانپزشکی کودک

دسامبر 22, 2014
دندانپزشکی کودکان: ترس کودکان از دندانپزشکی و نحوه مدیریت آن

ترس كودكان از دندان پزشكی و نحوه مدیریت آن

مصاحبه با دندانپزشک کودکان کلینیک تابان   چرا كودكان از دندانپزشكی می ترسند؟ ترس از دندانپزشكی عموماً قبل از اولین درك كودك نسبت به فضای دندانپزشكی […]