استریل دندانپزشکی

فوریه 14, 2015
آلودگی های شایع در دندانپزشکی چیست؟

آلودگی های شایع در دندانپزشکی چیست؟

میكروارگانیسم یا همان میكروب ها، جانداران بسیار كوچكی هستند كه همه جا وجود دارند، در هوا پراكنده اند، روی سطوح و درون آب نیز وجود دارند […]