دکتر میترا قره گزلو

دکتر میترا قره گزلولیست بیماران دکتر میترا قره گزلو متخصص ارتودنسی پنج شنبه ۲۰ تیر

  نام بیمار ساعت شماره پرونده تایم جلسه بعد ارسال به لابراتوآر ارجاع به متخصص
1 بهاره ربانی 10        
2 محمد طاهری 10:15        
3 محمد ستاری 10:30        
4 فاطمه رجبی 10:45        
5 تینا امینی 11        
6 هدیه منصوری کیا 11:15        
7 حوریه نجفی 11:30        
8 خدیجه کریمی 11:45        
9 پارسا رضایی 12        
10 ایفا خلیفا 12:45