دکتر محمد حسین کریمی

دکتر محمد حسین کریمی

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶ الی ۲۱لیست بیماران دکتر کریمی یکشنبه 23 تیر

  نام بیمار ساعت شماره پرونده تایم جلسه بعد ارسال به لابراتوآر ارجاع به متخصص
1 آيناز پناهي 16:30        
2 مهتاب دلخوني 18        
3 بهنام قاسمي 19:30