دکتر لعبت کشتکاران

دکتر لعبت کشتکارانهمه روزه از ساعت 10 الی 15 به جز پنجشنبه ها

لیست بیماران دکتر کشتکاران یک شنبه 23 تير

  نام بیمار ساعت شماره پرونده تایم جلسه بعد ارسال به لابراتوآر ارجاع به متخصص
1 بيگدلي 10        
2 ثمين فرحزادي 11        
3 ثمره فرحزادي 12