دکتر حسام الدین اطمینان

ساعات حضور یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۸ چهارشنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲لیست بیماران دکتر اطمینان یکشنبه 25 تير ماه

  نام بیمار ساعت شماره پرونده تایم جلسه بعد ارسال به لابراتوآر ارجاع به متخصص
1 شادمان 10        
2 راحله محمدي 11        
3 معصومه زماني 11:45        
4 معصومه نيازي 13:45